LEICA DXT-70M手持雷射測距儀
LEICA DXT-70M手持雷射測距儀
LEICA DISTO DXT
手持雷射測距儀

測距精度±1.5mm。
測量範圍為70公尺。
具IP65高階防水"耐摔"等級。
2公尺高跌落測試更能說明其堅固的優勢。
全新一代室外耐用型Leica DISTO DXT雷射測距儀。
讓使用者在摔機後仍能無後顧之憂的繼續使用,堪稱業界創舉!!
  說明